Potex Technologies Company

Location: 
No. 62, Lane 92, Section 3 Jing-Gou Road
Hsin-Chu City 30091
Taiwan
Contact Info
Contact Name: 
Mr. Paul Chiu
+886-03-539-7881
Fax: 
+886-03-539-7883
potex.chiu@msa.hinet.net
Countries Served: 
Taiwan